-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:002. TAXE MASTER

 Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 este 2750lei.

Art. IV din Contractul de Şcolarizare
4.2
Plata taxei de şcolarizare anul II de studii se va face astfel:
  • 40% (1100 lei) în momentul încheierii contractului-octombrie
  • 35% (962.5 lei) până la data de 16.01.2017
  • 25% (687.5 lei) până la data de 22.05.2017
4.3
Suma se poate achita la casieria Universităţii Lucian Blaga sau  în contul Universităţii  RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU.
 Pe instrumentele de plată se scrie citeţ : numele şi prenumele, CNP, facultatea , domeniul, specializarea, anul de studii, suma în lei.
C.U.I.  4480173