-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:0021 nov. 2012

Anunţ important RISS anul I şi II


În luna decembrie 2012 orarul pentru programul de masterat Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate anul I şi II s-a modificat. 

 Cursurile se vor desfăşura în data de  15.12.2012 în locul datei de 22.12.2012 .6 nov. 2012

Subvenţie individuală de sprijin ptr. cazare


Dosarele se depun la decanatul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, str. Brutarilor nr. 3  pînă in data de 22 noiembrie ora 15 (cererea tip se ridică de la decanat)
 

31 oct. 2012

Burse


FOND ALOCAT ANUAL DE LA BUGETUL DE STAT PRIN CONTRACTUL INSTITUŢIONAL ÎNCHEIAT ÎNTRE ULBS ŞI MECTS
61,35 lei/student bugetat
BURSE MERIT – 375 lei
BURSE STUDIU – 300 lei
BURSE SOCIALE- 200 lei

25 oct. 2012

Anunţ ptr. anul II


CERERILE  CU TITLUL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE  APROBATE DE PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR SE DEPUN LA SECRETARIAT (cam. 11) SAU PE MAIL: master_sprise@yahoo.com
PÂNĂ ÎN DATA DE 16.11.2012

Anunţ Vizită Strasbourg


În perioada 07 - 17 decembrie 2012, lect. univ. dr. Dan-Alexandru Popescu  organizează o noua Vizita de studiu si documentare la Strasbourg, la Parlamentul European, Consiliul Europei si Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Pentru informaţii legate de aceasta acţiune (obiective, procedura de înscriere), aflata deja la cea de-a 7-a ediţie, va rog sa consultaţi site-ul Asociaţiei: 

AES – EAS 2020

INFO Strasbourg 2012 http://www.aes-eas2020.eu/?p=241 

Site-ul Asociatiei este in FR/EN, dar anunţul despre Vizita de studiu la Strasbourg apare si in lb. romana, cu toate instrucţiunile necesare.

19 oct. 2012

Anunt burse sociale

TERMENUL DE DEPUNERE
A DOSARELOR PENTRU
BURSA SOCIALĂ
S-A PRELUNGIT PÂNĂ
ÎN DATA DE
23 OCTOMBRIE 2012, ORA 15,00.
DOSARELE SE DEPUN LA DECANATUL FACULTĂŢII.
 (Str. Brutarilor nr. 3, parter)

15 oct. 2012

Anunţ ptr. anul I

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă în sesiunea de admitere 2012, la studiile universitare de masterat şi care au plătit prima tranşă din taxa de şcolarizare, iar ulterior, au glisat (au trecut) pe locurile bugetate, trebuie să depună la secretariat cam. 11 sau pe mail: master_sprise@yahoo.com,  cerere ptr. restituirea sumei achitate.

3 oct. 2012

Anunţ carnete de student

CARNETELE DE STUDENT
ŞI LEGITIMAŢIILE DE TRANSPORT

SE VIZEAZĂ LA DECANAT
Str. Brutarilor, nr. 3, parter

În fiecare JOI - orele - 13 - 15

Anunţ taxe

TAXELE ADMINISTRATIVE
LA NIVEL DE FACULTATE

SE ÎNCASEAZĂ LA DECANAT
Str. Brutarilor, nr. 3, parter

Luni şi Miercuri - orele  12 - 15
 Vineri -                orele  11 - 13

27 iul. 2012

RESTANŢE-ultima modificare în 15.09.2012

 
PROGRAMAREA EXAMENELOR DE RESTANŢE DIN AN UNIV. 2011/2012
(sem. I şi sem. II)
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012


MANAGEMENTUL INTEGRĂRII EUROPENE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (Sibiu)
AN I  2011/2012- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
Conf. univ. dr. Tabără V.
Examen în  08.09.2012
Ora 09:00 sala 204
TEORIA GENERALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Conf. univ. dr. Tabără V.
Examen în  08.09.2012
Ora 09:00, sala 204
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Prof. univ. dr. Cioca L.
în perioada 10-14.09.2012 de contactat dl. profesor
tel: 0745-110.855,
susţinerea referatului în 16.09.2012, ora 10:00,
sala 2
EUROPA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE RECENTE
Prof. univ. dr. Lupu C.
Examen în  08.09.2012
Ora 10:30, sala 204


AN I  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
Conf. univ. dr. Tabără V.
Examen în  08.09.2012
Ora 09:00, sala 204
MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EUROPENE
Lect. univ. dr.  Popescu D. Al.
Teme referat:
1. Politica regională a UE-delimitări comceptuale.
2. Programe Operaţionale şi Insrumente Structurale,
într-un cadru strategic naţional.
Referatul trebuie sa contina un numar minim de 5 pagini, respectiv 10 surse bibliografice (publicatii sau referinte Internet: site-uri institutionale, articole si studii stiintifice, rapoarte oficiale). 
Referatele se treimit la :
dalex.popescu@gmail.com
până în 21.09.2012, Ora 10:00,
CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ ŞI INSTITUŢII COMUNITARE
Lect. univ. dr. Costăchescu T.
Examen în  08.09.2012
Ora 12:30, sala 204
MANAGEMENTUL CALITĂŢII. STANDARDE ŞI INDICATORI DE EVALUARE ŞI DETERMINARE A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ÎN INSTITUŢII ŞI AUTORITĂŢI PUBLICE
Lect. univ. dr. Şovăială C-tin
Examen în  08.09.2012
Ora 12:00, sala 204
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Lect. univ. dr. Crăciun I.
în  perioada 10- 15.09.2012
referatele se trimit la: craciun.iulia@yahoo.com


SECURITATE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  (Sibiu)
AN I  2010/2011- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
TEORII ALE RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE:NOI PERSPECTIVE
Prof. univ. dr Frunzeti T
Examen în  08.09.2012
Ora 12:00
DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Prof. univ. dr. Scăunaş S.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: scaunass@yahoo.com
RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Lect. univ. dr. Şerban G.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: aurel_sib@yahoo.com
SECURITATE UMANĂ (OPŢ)

Lect. univ. dr. Crăciun I.
în  perioada 10- 15.09.2012
referatele se trimit la: craciun.iulia@yahoo.com


AN I  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
FACTORII DE RISC ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL
Prof univ dr Frunzeti T
Examen în  08.09.2012
Ora 12:00, sala 1
AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PULLICE
Conf univ dr. Tabără V
Examen în  08.09.2012
Ora 09:00, sala 204
SECURITATEA ENERGETICĂ ŞI A MEDIULUI
Lect. univ. dr. Şerban G.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: aurel_sib@yahoo.com
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN EUROPA DUPĂ 1914 (OPŢ)
Lect. univ. dr. Moraru P.
Examen în  11.09.2012
Ora 11:00
FACTORII DE RISC ÎN SISTEMUL INTERNAŢIONAL
Prof univ dr Frunzeti T
Examen în  08.09.2012
Ora 12:00, sala 1

         
   RELAŢII INTERTAŢIONALE. SISTEME DE SECURITATE (Sibiu)
AN I  2010/2011- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
TEORIA CONCEPTELOR ŞI PARADIGMELOR DE SECURITATE
Prof. univ. dr Neag M.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: mmneag@yahoo.com
SISTEME GLOBALE DE SECURITATE
Prof. univ. dr. Bădălan E.
Predare/susţinere referate în 08.09.202, Ora 09:00
STUDII STRATEGICE DE SECURIATATE
Lect. univ. dr.
Popescu B.
Examen în 14.09.2012,
ora 12:00
CONFLICTELE INTERNAŢIONALE ŞI GESTIONAREA CRIZELOR
Lect univ dr Moraru P.
Examen în  11.09.2012
Ora 11:00


AN I  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
ROMÂNIA RÂZBOIUL RECE ŞI SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ
Prof. univ. dr. Lupu C.
Examen în  08.09.2012
Ora 10:30, sala 204
GEOSTRATEGIE

Lect. univ. dr.
Popescu B.
Examen în 14.09.2012,
ora 12:00
DREPTUL CONFLICTELOR ARMATE
Prof. univ. dr. Scăunaş S.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: scaunass@yahoo.com
ANALIZA SECURITĂŢII ÎN SUD ESTUL EUROPEI
Prof. univ. dr. Frunzeti T.
Examen în  08.09.2012
Ora 12:00, sala 1
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Lect. univ. dr. Străuţiu E.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: eugen.strautiu@yahoo.com


DIPLOMAŢIA APĂRĂRII  (Buzău)
AN I  2011/2012- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
BAZELE DIPLOMAŢIEI

Prof. univ. dr. Medar S.


 14. 09. 2012
STRUCTURI INTERNAŢIONALE DE SECURITATE
Prof. univ. dr. Bădălan E.
EUROPA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Prof. univ. dr. Pârlog A.
PROTOCOL DIPLOMATIC MILITAR
Prof. univ. dr. Medar S.


AN I  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
BAZELE DIPLOMAŢIEI

Prof. univ. dr. Medar S.
14. 09. 2012
TEORIA ŞTIINŢELOR COMUNICĂRII ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII
Prof. univ. dr. Pârlog A.
RISCURI ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII GLOBALE ÎN SEC XXI
Prof. univ. dr. Bădălan E.
GLOBALIZARE/FRAGMENTARE ÎN SEC XXI
Prof. univ. dr. Bădălan E.


DIPOMAŢIE ŞI POLITICĂ EXTERNĂ ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE (Craiova)
AN I  2011/2012- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
ARTA OPERATIVĂ ŞI CONFLICTELE INTERNAŢIONALE
Conf. univ. dr. Seserman D15.09.2012
DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Lect. univ. dr. Pop Ş.
TEORIA CONCEPTELOR ŞI PARADIGMELOR DE SECURITATE EXTERNĂ ŞI DIPLOMAŢIE
Lect. univ. dr. Dumitrescu P.
ECONOMIA MONDIALĂ ŞI RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Lect. univ. dr. Milik O.


AN I  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ ÎN CADRUL NOII ORDINI MANDIALE POSTCOMUNISTE
Conf. univ. dr. Seserman D15.09.2012
FENOMENUL GLOBALIZĂRII ŞI ARTA OPERATIVĂ
Lect. univ. dr. Pop Ş.
OBIECTIVE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE A POLITICII EXTERNE
Lect. univ. dr. Dumitrescu P.
ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE ACTUALE
Lect. univ. dr. Gabor G
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Lect. univ. dr. popa C-tin


PROMOVARE SECURITĂŢII PRIN RELAŢII INTERNAŢIONALE (Craiova)
AN I  2011/2012- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
ARTA OPERATIVĂ ŞI ANALIZA STĂRII DE SECURITATE ŞI SURSELOR DE INSECURITATE
Prof. univ. dr. Pâlşoiu I.

15.09.2012
EUROPA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Lect. univ. dr. Gabor G
SERVICII DE INFORMAŢII ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE
Lect. univ. dr. Ionescu D.
CONFLICTELE INTERNAŢIONALE ŞI GESTIONAREA CRIZELOR. STRATEGII POLITICO-MILITARE
Lect. univ. dr. Dumitrescu P.


AN I  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
ANALIZA SECURITĂŢII REGIONALE ÎN S-E EUROPEI
Prof. univ. dr. Pâlşoiu I.
15.09.2012
STRATEGII POLITICO-MILITARE ŞI DE SECURITATE ÎN CONDIŢIILE PRESIUNILOR GLOBALIZATE
Lect. univ. dr. Dumitrescu P.
INSTITUŢII DE SECURITATE
Lect. univ. dr. Ionescu D.
ROLUL ECONOMIEI ÎN SECURITATEA REGIONALĂ ŞI GLOBALĂ
Lect. univ. dr. Milik O.
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Lect. univ. dr. Ionescu D.


MANGEMENTUL INSTITUŢIILOR EUROPENE
AN II  2011/2012- SEMESTRUL I


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
EUROPA ŞI CONFLICTELE INTERNAŢIONALE
Lect. univ. dr. Moraru P.
Examen în  11.09.2012
Ora 11:00
SISTEME INFORMAŢIONALE ÎN INSTITUŢII PUBLICE ŞI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Lect. univ. dr. Filip A.
Examen în
Ora
SISTEME ADMINISTRATIVE EUROPENE
Lect. univ. dr. Dragoman D.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: dragos.dragoman@ulbsibiu.ro


AN II  2011/2012- SEMESTRUL II


DISCIPLINA
CADRUL DIDACTIC
DATA EXAMEN RESTANŢĂ
EUROPA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Prof. univ. dr. Lupu C.
Examen în  08.09.2012
Ora 10:30, sala 204
ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Prof. univ. dr. Săunaş S.
în  perioada 10- 15.09.2012 referatele se trimit la: scaunass@yahoo.com