-MASTERATE- DEPARTAMENTUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI STUDII DE SECURITATE

Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 34, etaj II, camera 11,
tel: 0269-422.169 -interior 138; adresa mail: master_sprise@ yahoo.com
program: Luni-Vineri orele: 13:00-15:0016 nov. 2017

Anunt modificare orar MIEAP an I

In atenția grupei MIEAP an I!

Pentru data de 25 .11.2017 cursurile se vor desfășura astfel:

-14:00-16:00 Europa în contextul relațiilor internaționale recente-prof.univ.dr. Lupu Corvin
-16:00-18:00 Managementul resurselor umane -prof.univ.dr. Cioca Lucian

Cursurile: 
Dezvoltarea capacității administrative și Teoria generala a Administrației publice- prof univ dr. Tabăra Vasile vor fi recuperate în data de 08.12.2017 orele 16:00-20:00

3 nov. 2017

Anunț burse

Toți studenții care beneficiază de burse pentru semestrul I trebuie sa depună urgent la Decanatul Facultății de Științe Socio-Umane (fax: 0269/232.966 sau mail: diana.apetri@ulbsibiu.ro codul IBAN de la Banca BRD. 
 Termen limită luni 06.11.2017 ora 10:00

4 oct. 2017

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este 2900lei.

Plata taxei de şcolarizare  se va face astfel:
  • 40% (1160 lei) până la data de 16.10.2017
  • 35% (1015 lei) până la data de 15.01.2018
  • 25% (725 lei) până la data de 21.05.2018
Suma se poate achita la casieria Universităţii Lucian Blaga sau  în contul Universităţii  RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU.  Pe instrumentele de plată se scrie citeţ : numele şi prenumele, CNP, facultatea , domeniul, specializarea, anul de studii, suma în lei.

C.U.I.  4480173